Máy đo độ cứng của nhựa, cao su

mỗi trang
Đồng hồ đo độ cứng Shore LX-A (100HA) Call

Đồng hồ đo độ cứng Shore LX-A (100HA)

Đồng hồ đo độ cứng Shore LX-A (Shore A) được sử dụng rộng rãi trong việc đo độ cứng của nhiều loại cao su, đo độ cứng của chất dẻo, đo độ cứng của nhựa, ... Thuận tiện khi mang theo người, dễ sử dụng, rõ ràng.

Liên hệ: 0824.225.226
Đồng hồ đo độ cứng cao su LX-A-2 (Shore A) Call

Đồng hồ đo độ cứng cao su LX-A-2 (Shore A)

Đồng hồ đo (máy đo) độ cứng LX-A-2 (Shore A) được sử dụng để đo độ cứng của những vật liệu có độ cứng nhỏ như đo độ cứng của tất cả các loại cao su, độ cứng của nhựa, độ cứng của da, độ cứng của chất sáp, ... Thuận tiện khi mang theo người, dễ sử dụng, rõ ràng.

Liên hệ: 0824.225.226
ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA HUATEC LX-C Call

ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA HUATEC LX-C

- Đo đọ cứng của cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi, sợi quang, trong ngành in ấn và áp dụng đo độ cứng của nhiều vật liệu khác - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất nhựa hoặc các vật liệu dẻo ưa dùng. Các đơn vị Thanh kiểm tra cũng thường sử dụng trong quá trình kiểm tra, kiểm định độ cứng của vật liệu.

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA HUATEC LX-C Call

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA HUATEC LX-C

- Đo những vật liệu có tính đàn hồi cao như nhựa, cao su, các vật liệu dẻo khác, ... - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất nhựa hoặc các vật liệu dẻo ưa dùng. Các đơn vị Thanh kiểm tra cũng thường sử dụng trong quá trình kiểm tra, kiểm định độ cứng của vật liệu dẻo.

Liên hệ: 0824.225.226
ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA HUATEC LX-C2 Call

ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA HUATEC LX-C2

- Đo những vật liệu có tính đàn hồi cao như nhựa, cao su, các vật liệu dẻo khác, ... - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất nhựa hoặc các vật liệu dẻo ưa dùng. Các đơn vị Thanh kiểm tra cũng thường sử dụng trong quá trình kiểm tra, kiểm định độ cứng của vật liệu dẻo.

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA HUATEC LX-C2 Call

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA HUATEC LX-C2

- Đo những vật liệu có tính đàn hồi cao như nhựa, cao su, các vật liệu dẻo khác, ... - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất nhựa hoặc các vật liệu dẻo ưa dùng. Các đơn vị Thanh kiểm tra cũng thường sử dụng trong quá trình kiểm tra, kiểm định độ cứng của vật liệu dẻo.

Liên hệ: 0824.225.226
ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC LX-D Call

ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC LX-D

- Đồng hồ đo độ cứng cao su LX-D được sử dụng phổ biến trong việc đo độ cứng của cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi, sợi quang, trong ngành in ấn và áp dụng đo độ cứng của nhiều vật liệu khác. - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi ưa dùng để các đơn vị kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC LX-D Call

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC LX-D

- Máy đo độ cứng cao su LX-D được sử dụng phổ biến trong việc đo độ cứng của cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi, sợi quang, trong ngành in ấn và áp dụng đo độ cứng của nhiều vật liệu khác. - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi ưa dùng để các đơn vị kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm

Liên hệ: 0824.225.226
ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC LX-D2 Call

ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC LX-D2

- Đồng hồ đo độ cứng cao su LX-D2 được sử dụng phổ biến trong việc đo độ cứng của cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi, sợi quang, trong ngành in ấn và áp dụng đo độ cứng của nhiều vật liệu khác. - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi ưa dùng để các đơn vị kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC LX-D2 Call

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC LX-D2

- Máy đo độ cứng cao su LX-D2 được sử dụng phổ biến trong việc đo độ cứng của cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi, sợi quang, trong ngành in ấn và áp dụng đo độ cứng của nhiều vật liệu khác với độ chính xác cao. - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi ưa dùng để các đơn vị kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA HUATEC HS-A Call

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA HUATEC HS-A

- Đo những vật liệu có tính đàn hồi cao như nhựa, cao su, các vật liệu dẻo khác, ... - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất nhựa hoặc các vật liệu dẻo ưa dùng. Các đơn vị Thanh kiểm tra cũng thường sử dụng trong quá trình kiểm tra, kiểm định độ cứng của vật liệu dẻo.

Liên hệ: 0824.225.226
ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA HUATEC HS-A Call

ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA HUATEC HS-A

- Đo những vật liệu có tính đàn hồi cao như nhựa, cao su, các vật liệu dẻo khác, ... - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất nhựa hoặc các vật liệu dẻo ưa dùng. Các đơn vị Thanh kiểm tra cũng thường sử dụng trong quá trình kiểm tra, kiểm định độ cứng của vật liệu dẻo.

Liên hệ: 0824.225.226
ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HS-D Call

ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HS-D

- Đồng hồ đo độ cứng cao su HS-D được sử dụng phổ biến trong việc đo độ cứng của cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi, sợi quang, trong ngành in ấn và áp dụng đo độ cứng của nhiều vật liệu khác. - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi ưa dùng để các đơn vị kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HS-D Call

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HS-D

- Máy đo độ cứng cao su HS-D được sử dụng phổ biến trong việc đo độ cứng của cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi, sợi quang, trong ngành in ấn và áp dụng đo độ cứng của nhiều vật liệu khác. - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi ưa dùng để các đơn vị kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA HUATEC HT-6510A Call

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA HUATEC HT-6510A

- Đo những vật liệu có tính đàn hồi cao như nhựa, cao su, các vật liệu dẻo khác, ... - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất nhựa hoặc các vật liệu dẻo ưa dùng. Các đơn vị Thanh kiểm tra cũng thường sử dụng trong quá trình kiểm tra, kiểm định độ cứng của vật liệu dẻo.

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA HUATEC HT-6510C Call

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA HUATEC HT-6510C

- Đo những vật liệu có tính đàn hồi cao như nhựa, cao su, các vật liệu dẻo khác, ... - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất nhựa hoặc các vật liệu dẻo ưa dùng. Các đơn vị Thanh kiểm tra cũng thường sử dụng trong quá trình kiểm tra, kiểm định độ cứng của vật liệu dẻo.

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY  ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HT-6510D Call

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HT-6510D

- Máy đo độ cứng cao su HT-6510D được sử dụng phổ biến trong việc đo độ cứng của cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi, sợi quang, trong ngành in ấn và áp dụng đo độ cứng của nhiều vật liệu khác. - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi ưa dùng để các đơn vị kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HT-6580 B Call

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HT-6580 B

- Đo vật liệu cứng của nhựa có độ cứng trung bình, kiểm tra độ cứng của các trục, con lăn, thanh cuộn của máy in, ... - Máy đo độ cứng nhựa HT-6580B thường được sử dụng trong các cơ sở sản xuất nhựa trên toàn Cầu vì tính hiệu dụng cao, giá thành rẻ, bền, gọn nhẹ, dễ sử dụng.

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HT-6580DO Call

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HT-6580DO

- Máy đo độ cứng cao su, nhựa HT-6580DO đo nhựa với độ cứng tầm trung đến vật liệu cao su cứng - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi ưa dùng để các đơn vị kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HT-6580-O Call

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HT-6580-O

- Đo vật liệu đàn hồi mềm, con lăn in, dệt may giữa, vải, nylon, Orlon, Perlon, Rayon. - Máy đo độ cứng nhựa HT-6580-O thường được sử dụng trong các cơ sở sản xuất nhựa trên toàn cầu vì tính hiệu dụng cao, giá thành rẻ, bền, gọn nhẹ, dễ sử dụng.

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HT-6580 OO Call

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HT-6580 OO

- Máy đo độ cứng nhựa HT-6580-OO đo những vật mềm: cao su, xốp (foam), Xốp PE, silicone, ... - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất cao su, nhựa cứng, cao su, xốp (foam), Xốp PE, silicone ưa dùng để các đơn vị kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA  HUATEC HT-6600A Call

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA HUATEC HT-6600A

- Đo những vật liệu có tính đàn hồi cao như nhựa, cao su, các vật liệu dẻo khác, ... - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất nhựa hoặc các vật liệu dẻo ưa dùng. Các đơn vị Thanh kiểm tra cũng thường sử dụng trong quá trình kiểm tra, kiểm định độ cứng của vật liệu dẻo.

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY  ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HT-6600C Call

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HT-6600C

- Máy đo độ cứng cao su HT-6600C được sử dụng phổ biến trong việc đo độ cứng của cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi, sợi quang, trong ngành in ấn và áp dụng đo độ cứng của nhiều vật liệu khác. - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi ưa dùng để các đơn vị kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HT-6600D Call

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA CỨNG HUATEC HT-6600D

- Máy đo độ cứng cao su HT-6600D được sử dụng phổ biến trong việc đo độ cứng của cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi, sợi quang, trong ngành in ấn và áp dụng đo độ cứng của nhiều vật liệu khác. - Là thiết bị đo độ cứng bỏ túi, dễ dàng sử dụng, độ bền, độ chính xác cao. - Thường được các xưởng sản xuất cao su, nhựa cứng, sợi acrylic, thủy tinh Plexi ưa dùng để các đơn vị kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm

Liên hệ: 0824.225.226

Danh mục sản phẩm

kính hiển vi-kính lúp

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hung

Mr. Hung - 0824.225.226

Tin tức mới

Lượt truy cập

  • Đang online 22
  • Hôm nay 277
  • Hôm qua 563
  • Trong tuần 1,825
  • Trong tháng 7,050
  • Tổng cộng 287,188

Top

   (0)