THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

mỗi trang
BẾP ĐUN BÌNH CẦU MISUNG  E05 Call

BẾP ĐUN BÌNH CẦU MISUNG E05

BẾP ĐUN BÌNH CẦU MISUNG E05 có Dung tích: 50ml flask, Khoảng nhiệt độ: 25 to 450°C, Công suất: 60W, 220VAC,

Liên hệ: 0824.225.226
BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU DMB-3 Call

BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU DMB-3

BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU DMB-3 có 3 khay gồm 52 vị trí để mẫu. Công suất gia nhiệt: 450W, Hiển thị số thời gian cài đặt tới tối đa 99h 59 phút

Liên hệ: 0824.225.226
BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU DMB-2 Call

BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU DMB-2

BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU DMB-2 có 2 khay gồm 32 vị trí để mẫu. Công suất gia nhiệt: 350W, Hiển thị số thời gian cài đặt tới tối đa 99h 59 phút

Liên hệ: 0824.225.226
BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU DMB-1 Call

BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU DMB-1

BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU DMB-1 có 1 khay gồm 20 vị trí để mẫu. Công suất gia nhiệt: 250W, Hiển thị số thời gian cài đặt tới tối đa 99h 59 phút,

Liên hệ: 0824.225.226
BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ HP180D Call

BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ HP180D

BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ HP180D có Nhiệt độ tối đa: 380oC, Công suất: 680W, Cái đặt thời gian hiện số tới 99 giờ 59 phút, Kích thước bề mặt gia nhiệt: 180x180mm

Liên hệ: 0824.225.226
BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ HP150D Call

BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ HP150D

BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ HP150D có Nhiệt độ tối đa: 380 oC, Công suất: 480W, Cái đặt thời gian hiện số tới 99 giờ 59 phút, Kích thước bề mặt gia nhiệt: 150x150mm

Liên hệ: 0824.225.226
BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ HP120D Call

BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ HP120D

BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ HP120D có Nhiệt độ tối đa: 380oC, Công suất: 350W, Cái đặt thời gian hiện số tới 99 giờ 59 phút, Kích thước bề mặt gia nhiệt: 120x120mm

Liên hệ: 0824.225.226
BẾP GIA NHIỆT MISUNG HP630 Call

BẾP GIA NHIỆT MISUNG HP630

BẾP GIA NHIỆT MISUNG HP630 có Kích thước bề mặt gia nhiệt: 600x300mm, Nhiệt độ tối đa: 320 oC, Công suất: 2000W, Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc

Liên hệ: 0824.225.226
BẾP GIA NHIỆT MISUNG HP330 Call

BẾP GIA NHIỆT MISUNG HP330

BẾP GIA NHIỆT MISUNG HP330 có Kích thước bề mặt gia nhiệt: 300x300mm, Nhiệt độ tối đa: 350 oC, Công suất: 1400W, Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc

Liên hệ: 0824.225.226
BẾP GIA NHIỆT MISUNG HP320 Call

BẾP GIA NHIỆT MISUNG HP320

BẾP GIA NHIỆT MISUNG HP320 có Kích thước bề mặt gia nhiệt: 300x210mm, Nhiệt độ tối đa: 350 oC, Công suất: 1200W, Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc

Liên hệ: 0824.225.226
BẾP GIA NHIỆT MISUNG MS100 (HP100) Call

BẾP GIA NHIỆT MISUNG MS100 (HP100)

BẾP GIA NHIỆT MISUNG MS100 (HP100) có 1 vị trí, Nhiệt độ tối đa: 380 oC, Công suất: 680W, Kích thước bề mặt gia nhiệt: 180x180mm

Liên hệ: 0824.225.226
BẾP GIA NHIỆT MISUNG HP15 Call

BẾP GIA NHIỆT MISUNG HP15

BẾP GIA NHIỆT MISUNG HP15 có 1 vị trí, Nhiệt độ tối đa: 380 oC, Công suất: 480W, Kích thước bề mặt gia nhiệt: 150x150mm

Liên hệ: 0824.225.226
BẾP GIA NHIỆT MISUNG HP12 Call

BẾP GIA NHIỆT MISUNG HP12

BẾP GIA NHIỆT MISUNG HP12 có 1 vị trí, Nhiệt độ tối đa: 380 oC, Công suất: 350W, Kích thước bề mặt gia nhiệt: 120x120mm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ  DÙNG TRONG TỦ ẤM MSD24 Call

MÁY KHUẤY TỪ DÙNG TRONG TỦ ẤM MSD24

MÁY KHUẤY TỪ DÙNG TRONG TỦ ẤM MSD24 có 4 vị trí, Bề mặt khuấy bằng inox 304 kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn, Thể tích khuấy (với nước): 2 lít, Tốc độ khuấy hiện số điều chỉnh từ 12 - 120rpm, Cài đặt thời gian hiện số tối đa 99 giờ 59 phút, Kích thước bề mặt khuấy: 330X330mm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ KHÔNG GIA NHIỆT MS2026 Call

MÁY KHUẤY TỪ KHÔNG GIA NHIỆT MS2026

MÁY KHUẤY TỪ KHÔNG GIA NHIỆT MS2026 có 6 vị trí, Thể tích khuấy (với nước): 1 lít, Tốc độ khuấy điều chỉnh từ 100 - 1500rpm, Kích thước bề mặt khuấy: 400x270mm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ KHÔNG GIA NHIỆT MS2024 Call

MÁY KHUẤY TỪ KHÔNG GIA NHIỆT MS2024

MÁY KHUẤY TỪ KHÔNG GIA NHIỆT MS2024 có 4 vị trí, Thể tích khuấy (với nước): 1 lít, Tốc độ khuấy điều chỉnh từ 100 - 1500rpm, Kích thước bề mặt khuấy: 280x270mm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ KHÔNG GIA NHIỆT MS2013 Call

MÁY KHUẤY TỪ KHÔNG GIA NHIỆT MS2013

MÁY KHUẤY TỪ KHÔNG GIA NHIỆT MS2013 có 3 vị trí, Thể tích khuấy (với nước): 1 lít, Tốc độ khuấy điều chỉnh từ 100 - 1500rpm, Kích thước bề mặt khuấy: 400x140mm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ CHO CHUẨN ĐỘ MS500R Call

MÁY KHUẤY TỪ CHO CHUẨN ĐỘ MS500R

MÁY KHUẤY TỪ CHO CHUẨN ĐỘ MS500R có 1 vị trí, Thể tích khuấy (với nước): 1 lít, Tốc độ khuấy điều chỉnh từ 100 - 1500rpm, Kích thước bề mặt khuấy: đường kính 110mm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ CHO CHUẨN ĐỘ MS500 Call

MÁY KHUẤY TỪ CHO CHUẨN ĐỘ MS500

MÁY KHUẤY TỪ CHO CHUẨN ĐỘ MS500 có 1 vị trí, Tốc độ khuấy điều chỉnh từ 100 - 1500rpm, Thể tích khuấy (với nước): 1 lít, Kích thước bề mặt khuấy: 110x110mm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ HIỆN SỐ MS330D Call

MÁY KHUẤY TỪ HIỆN SỐ MS330D

MÁY KHUẤY TỪ HIỆN SỐ MS330D có 1 vị trí, Thể tích khuấy (với nước): 15 lít, Tốc độ khuấy điều chỉnh từ 100 - 1300rpm, Kích thước bề mặt khuấy: 300x300mm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ HIỆN SỐ MS200D Call

MÁY KHUẤY TỪ HIỆN SỐ MS200D

MÁY KHUẤY TỪ HIỆN SỐ MS200D có 1 vị trí, Thể tích khuấy (với nước): 5 lít, Tốc độ khuấy điều chỉnh từ 100 - 1500rpm, Kích thước bề mặt khuấy: 180x180mm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ HIỆN SỐ MS150D Call

MÁY KHUẤY TỪ HIỆN SỐ MS150D

MÁY KHUẤY TỪ HIỆN SỐ MS150D có 1 vị trí, Thể tích khuấy (với nước): 2 lít, Tốc độ khuấy điều chỉnh từ 100 - 1500rpm, Kích thước bề mặt khuấy: 150x150mm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ HIỆN SỐ MS120D Call

MÁY KHUẤY TỪ HIỆN SỐ MS120D

MÁY KHUẤY TỪ HIỆN SỐ MS120D có 1 vị trí , Thể tích khuấy (với nước): 1 lít, Tốc độ khuấy điều chỉnh từ 100 - 1500rpm, Kích thước bề mặt khuấy: 120x120mm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ MS33 Call

MÁY KHUẤY TỪ MS33

MÁY KHUẤY TỪ MS33 có 1 vị trí, Thể tích khuấy (với nước): 15 lít, Tốc độ khuấy điều chỉnh từ 100 - 1300rpm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ MS200 Call

MÁY KHUẤY TỪ MS200

MÁY KHUẤY TỪ MS200 có 1 vị trí, Thể tích khuấy (với nước): 5 lít, Tốc độ khuấy điều chỉnh từ 100 - 1500rpm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ MS15 Call

MÁY KHUẤY TỪ MS15

MÁY KHUẤY TỪ MS15 có 1 vị trí, Thể tích khuấy (với nước): 2 lít, Tốc độ khuấy điều chỉnh từ 100 - 1500rpm

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ MS12 Call

MÁY KHUẤY TỪ MS12

MÁY KHUẤY TỪ MS12 có 1 vị trí, Kích thước bề mặt khuấy: 120x120mm, Thể tích khuấy (với nước): 1 lít, Tốc độ khuấy điều chỉnh từ 100 - 1500rpm,

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ HSD150-03P Call

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ HSD150-03P

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ HSD150-03P có 3 vị trí, Khả năng khuấy tối đa: 2000ml, Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm, Công suất nhiệt: 480x3W,

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ HSD120-03P Call

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ HSD120-03P

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ HSD120-03P có 3 vị trí, Khả năng khuấy tối đa: 1000ml, Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm, Công suất nhiệt: 350x3W

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ HS15-26P Call

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ HS15-26P

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ HS15-26P có 6 vị trí, Khả năng khuấy tối đa:2000ml, Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm, Công suất nhiệt: 480x6W

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ HS12-06P Call

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ HS12-06P

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ HS12-06P có 6 vị trí, Khả năng khuấy tối đa:1000ml, Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm, Công suất nhiệt: 350x6W

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ HS15-03P Call

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ HS15-03P

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ HS15-03P có 3 vị trí, Khả năng khuấy tối đa: 2000ml, Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm, Công suất nhiệt: 480x3W

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ HS12-03P Call

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ HS12-03P

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ HS12-03P có 3 vị trí, Khả năng khuấy tối đa: 1000ml, Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm, Công suất nhiệt: 350x3W

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ HSD326-01 Call

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ HSD326-01

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ HSD326-01 có Khả năng khuấy tối đa: 500ml, Tốc độ khuấy: 150 ~1500rpm, Công suất nhiệt: 1200W, Khả năng: 6 vị trí

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ HSD326-01 Call

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ HSD326-01

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ HSD326-01 có Khả năng khuấy tối đa: 500ml, Tốc độ khuấy: 150 ~1500rpm, Công suất nhiệt: 1200W, Khả năng: 6 vị trí

Liên hệ: 0824.225.226
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 4 VỊ TRÍ HSD334-01 Call

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 4 VỊ TRÍ HSD334-01

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 4 VỊ TRÍ HSD334-01 có Khả năng khuấy tối đa: 1000ml, Tốc độ khuấy: 150 ~1500rpm, Công suất nhiệt: 1400W, Khả năng: 4 vị trí

Liên hệ: 0824.225.226

Danh mục sản phẩm

kính hiển vi-kính lúp

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hung

Mr. Hung - 0824.225.226

Tin tức mới

Lượt truy cập

  • Đang online 15
  • Hôm nay 247
  • Hôm qua 294
  • Trong tuần 1,780
  • Trong tháng 1,780
  • Tổng cộng 249,975

Top

   (0)